25
mrt 15

KPI’S- LOVE IT OR HATE IT

KPI’s; in het marketing werkveld wordt deze term vaak gebruikt. Love it or hate it, maar het is essentieel voor de business. Key Performance Indicators zijn indicatoren van hoe er op dit moment wordt gepresteerd. Het is een graadmeter van het succes. Het geeft inzichten in het behalen van de doelstellingen en het geeft inzichten in de effectiviteit van de marketingactiviteiten. Maar welke KPI’s moeten er worden gebruikt? (Er zijn er ook heel veel). Waarom moet men gebruikmaken van KPI’s?

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om te meten. Om erachter te komen welke KPI’s er gebruikt dienen te worden is het van essentieel belang om bij het begin te beginnen, dit zijn de doelen en doelstelling. Wanneer de doelen en doelstelling (LET OP: hier zit dus een verschil in) niet duidelijk en goed zijn geformuleerd, kan je meten wat je wilt maar zal je nooit het succes goed kunnen verantwoorden en/of verklaren. Eigenlijk zit hier nog een stap voor en dat is de algehele strategie en missie & visie. Dit zal nu niet worden behandeld, aangezien wij er vanuit gaan dat dit goed is geformuleerd binnen het bedrijf.

Wanneer de doelstellingen goed (goed is; als het meetbaar is) geformuleerd zijn is het van belang om in kaart te brengen wat het succes is van de doelstellingen; dit zijn de succesfactoren. De succesfactoren kan je verdelen in verschillende aspecten en dat kan per strategie verschillen. Bij een bedrijf waar bijvoorbeeld zwaar bezuinigd moet worden zal de focus meer liggen op het financiële aspect. Wanneer er een nieuw product gelanceerd wordt zal de focus meer verschuiven naar het klant aspect en bijvoorbeeld de promotie. Aan de hand van KPI’s worden de succesfactoren (het succes) gemeten.

Hoewel er veel literatuur beschikbaar is over KPI’s en succesfactoren, er zijn geen vaste KPI’s en/of succesfactoren. Er zijn natuurlijk wel veelgebruikte KPI’s, maar over het algemeen is dit sterk afhankelijk van welke informatie er nodig is en welke doelen er zijn gesteld. KPI’s zelf formuleren, op maat maken, categoriseren en prioriteren vinden wij daarom het beste. Het is de bedoeling dat er een scorecard wordt ontwikkeld waarin wordt weergegeven wat de huidige progressie is. Dit kan dus per bedrijf, per product of zelfs per afdeling verschillen en kan uiteindelijk veel werk uit handen nemen.

Hieronder is te zien hoe een scorecard eruit kan komen te zien. De linker kolom zijn de succesfactoren, daarnaast staan de key performance indicators.
tabel 1Buzzblog

tabel 2 buzzblog

tabel 3 buzzblog

Natuurlijk is elk persoon die een scorecard maakt vrij om dit naar zijn of haar hand te zetten, graag zelfs! Maar daarbij is het belangrijk om prioriteiten te stellen en duidelijk weer te geven op welke aspecten de focus ligt. Dit is natuurlijk weer sterk afhankelijk van de gekozen strategie maar als dit goed wordt gedaan scheelt het een hoop werk en helpt het je met het verantwoorden van de strategische keuzes.

Ook Buzzista werkt met KPI’s, binnenkort zullen we hier dieper op in gaan.
Het is voor ons altijd weer een uitdaging om Buzz te verantwoorden omdat elk bedrijf anderen belangen heeft. Heb je hulp nodig met de ontwikkeling van een marketingstrategie of wil jij dat Buzzista succesvolle Buzz creëert en het succes rapporteert aan jou? Stuur dan een mail naar info@buzzista.nl.


04
mrt 15

Storytelling

Storytelling is een bekend begrip in de wereld van communicatie en marketing. Zowel online als offline is het een krachtig middel om de belangstelling van het publiek te trekken. Of het nu in de vorm is van een persbericht, een blog, of een tweet, alle informatie wordt beter onthouden als het in verhaalvorm wordt aangeboden.

In theater, poëzie, romans, games: overal gaat het om verhalen. Het publiek wil zich kunnen verplaatsen in verhalen. Ze willen het authentieke zien, ervaren én voelen. Visual storytelling is daarom de beste manier om jouw verhaal met de wereld te delen. Tekeningen en video’s helpen bij het creëren van scènes en houden moeilijker vakjargon op afstand.

Als je nog een stapje verder wilt gaan dan online visual storytelling zou je zelfs gebruik kunnen maken van een holonovel, een boek dat je zelf kan “binnenwandelen” via de virtual reality wereld. Een leuk voorbeeld is de holonovel die voor het eerst opdook in Star Trek: The Next Generation. Het is een boek dat je als bemanningslid via de virtual reality-wereld van het zogeheten holodeck zomaar kon binnenlopen. Kleren en mogelijke accessoires werden holografisch toegevoegd, opdat je als verhaalkarakter precies paste in het decor. De Hololensbril, een creatie van Microsoft, kan ook een mooi hulpmiddel zijn voor originele visual storytelling. High-definition hologrammen geïntegreerd in de echte wereld openen nieuwe manieren om te creëren, communiceren, werken en spelen.

Het is belangrijk om de juiste beelden toe te voegen aan jouw verhaal, maar minstens even belangrijk is de opbouw van jouw verhaal. Er bestaat eigenlijk geen verschil tussen storytelling of het schrijven van een roman. De basiselementen voor een verhaal zijn altijd hetzelfde. Je begint met het uitwerken van jouw thema door 3 kernzaken te bepalen: de hoofdpersoon, het incident en het conflict (de gebeurtenissen stapelen op tot een climax). Het thema, datgene waar het in de kern om draait, is vaak de missie van een bedrijf. Albert Heijn maakt bijvoorbeeld ”het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar”, en IKEA wilt “een beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk mensen”.

Als je je thema hebt gevonden ga je op zoek naar literaire middelen die deze boodschap het beste vooruit helpen zoals personages, symbolen, tijd, ruimte, stijl, compositie. Door de ogen van welk personage vertel je jouw verhaal? Waar situeer je het verhaal? Via welk medium ga je jouw boodschap verspreiden? Gebruik je bepaalde symbolen of een motto?

Emma Coats, director en storyboard artist bij filmstudio Pixar, meesters in storytelling, heeft wat wijsheid gedeeld die ze over de jaren heeft opgedaan in de studio. Deze 22 tips helpen je alvast bij het opstellen van je verhaal:

pixars-22-rules-to-phenomenal-storytelling-1-638

1.    Je bewondert een personage niet omdat hij/zij slaagt proberen is al genoeg.

2.    Houd in gedachten wat interessant is voor het publiek, niet wat leuk is om te schrijven. Dat zijn twee verschillende dingen.

3.    Schrijven vanuit een thema is belangrijk, maar je weet pas waar jouw verhaal over gaat als je klaar bent. Herschrijf dan.

4.    Er was eens een ___. Elke dag___. Totdat___. Daarom___. Daarom___. Totdat uiteindelijk___.

5.    Simplificeer. Focus. Combineer personages. Neem geen omwegen.  Het zal voelen alsof je waardevol materiaal verliest, maar het maakt je vrij.

6.    Waar zijn jouw personages goed in? Gooi hun tegenpool naar ze. Daag ze uit. Hoe gaan ze ermee om?

7.    Verzin een einde voordat je een midden maakt.

8.    Maak jouw verhaal af. Laat het los, ook al is het niet perfect. Dan kun je het de volgende keer beter doen.

9.    Als je vastzit, maak dan een lijst van wat er niet gaat gebeuren. Zo kom je vanzelf op nieuwe ideeën die wel werken.

10.    Analyseer de verhalen die je leuk vindt. Wat je leuk vindt is een deel van jou, maar dat moet je eerst herkennen voordat je het kan gebruiken.

11.    Als je het opschrijft, kan je er wat mee. Als het in je hoofd blijft, een perfect idee, deel je het nooit met iemand.

12.    Gooi jouw eerste idee weg. En de tweede, de derde, de vierde en de vijfde. Haal de voor de hand liggende ideeën uit jouw systeem. Verras jezelf.

13.    Geef jouw personages meningen. Passieve en kneedbare personages zijn misschien aardig om te schrijven, maar het is vergif voor het publiek.

14.    Waarom moet je dit verhaal vertellen? Wat is het brandende geloof dat je verhaal voedt? Dat is het hart.

15.    Als je een personage was in deze situatie, hoe zou je je dan voelen? Eerlijkheid geeft geloofwaardigheid aan ongeloofwaardige situaties.

16.    Wat is de inzet? Geef het publiek een reden sympathie te voelen voor het hoofdpersonage. Wat gebeurt er als het niet lukt? Geef hem of haar geen enkel voordeel.

17.    Geen enkel werk is verspild. Als iets niet lukt, laat het los en ga door. Later zal het terugkomen en nuttig zijn.

18.    Ken het verschil tussen je best doen en moeilijk doen. Verhalen maken is testen, niet verfijnen.

19.    Toevalligheden die personages in de problemen werken, zijn goed. Toevalligheden om hen eruit te halen, is valsspelen.

20.    Oefening: neem de bouwstenen van een film die je niet leuk vindt. Hoe kan je ze herschikken zodat je het wel leuk vindt?

21.    Identificeer je met de situaties en personages uit jouw verhaal; je kan niet koel schrijven. Waardoor zou jij op de manier die je beschrijft reageren?

22.    Wat is de essentie van jouw verhaal? Hoe vertel je het met zo min mogelijk woorden? Als je dat weet, kan je vanuit daar verder bouwen.

Wij van Buzzista hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van storytelling. We willen je graag helpen met het overbrengen van jouw content naar de juiste doelgroep. Voor vragen over onze diensten of voor het maken van een afspraak, kun je ons bereiken op: info@buzzista.nl.