25
mrt 15

KPI’S- LOVE IT OR HATE IT

KPI’s; in het marketing werkveld wordt deze term vaak gebruikt. Love it or hate it, maar het is essentieel voor de business. Key Performance Indicators zijn indicatoren van hoe er op dit moment wordt gepresteerd. Het is een graadmeter van het succes. Het geeft inzichten in het behalen van de doelstellingen en het geeft inzichten in de effectiviteit van de marketingactiviteiten. Maar welke KPI’s moeten er worden gebruikt? (Er zijn er ook heel veel). Waarom moet men gebruikmaken van KPI’s?

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden om te meten. Om erachter te komen welke KPI’s er gebruikt dienen te worden is het van essentieel belang om bij het begin te beginnen, dit zijn de doelen en doelstelling. Wanneer de doelen en doelstelling (LET OP: hier zit dus een verschil in) niet duidelijk en goed zijn geformuleerd, kan je meten wat je wilt maar zal je nooit het succes goed kunnen verantwoorden en/of verklaren. Eigenlijk zit hier nog een stap voor en dat is de algehele strategie en missie & visie. Dit zal nu niet worden behandeld, aangezien wij er vanuit gaan dat dit goed is geformuleerd binnen het bedrijf.

Wanneer de doelstellingen goed (goed is; als het meetbaar is) geformuleerd zijn is het van belang om in kaart te brengen wat het succes is van de doelstellingen; dit zijn de succesfactoren. De succesfactoren kan je verdelen in verschillende aspecten en dat kan per strategie verschillen. Bij een bedrijf waar bijvoorbeeld zwaar bezuinigd moet worden zal de focus meer liggen op het financiële aspect. Wanneer er een nieuw product gelanceerd wordt zal de focus meer verschuiven naar het klant aspect en bijvoorbeeld de promotie. Aan de hand van KPI’s worden de succesfactoren (het succes) gemeten.

Hoewel er veel literatuur beschikbaar is over KPI’s en succesfactoren, er zijn geen vaste KPI’s en/of succesfactoren. Er zijn natuurlijk wel veelgebruikte KPI’s, maar over het algemeen is dit sterk afhankelijk van welke informatie er nodig is en welke doelen er zijn gesteld. KPI’s zelf formuleren, op maat maken, categoriseren en prioriteren vinden wij daarom het beste. Het is de bedoeling dat er een scorecard wordt ontwikkeld waarin wordt weergegeven wat de huidige progressie is. Dit kan dus per bedrijf, per product of zelfs per afdeling verschillen en kan uiteindelijk veel werk uit handen nemen.

Hieronder is te zien hoe een scorecard eruit kan komen te zien. De linker kolom zijn de succesfactoren, daarnaast staan de key performance indicators.
tabel 1Buzzblog

tabel 2 buzzblog

tabel 3 buzzblog

Natuurlijk is elk persoon die een scorecard maakt vrij om dit naar zijn of haar hand te zetten, graag zelfs! Maar daarbij is het belangrijk om prioriteiten te stellen en duidelijk weer te geven op welke aspecten de focus ligt. Dit is natuurlijk weer sterk afhankelijk van de gekozen strategie maar als dit goed wordt gedaan scheelt het een hoop werk en helpt het je met het verantwoorden van de strategische keuzes.

Ook Buzzista werkt met KPI’s, binnenkort zullen we hier dieper op in gaan.
Het is voor ons altijd weer een uitdaging om Buzz te verantwoorden omdat elk bedrijf anderen belangen heeft. Heb je hulp nodig met de ontwikkeling van een marketingstrategie of wil jij dat Buzzista succesvolle Buzz creëert en het succes rapporteert aan jou? Stuur dan een mail naar info@buzzista.nl.