Privacyverklaring

Buzzista vindt de privacy van onze klanten en bezoekers van Buzzista.nl belangrijk en behandelen de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd met zorg.

Transparantie
Middels deze privacyverklaring wilt Buzzista transparant zijn in de gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Alle persoonsgegevens verwerken we op zo’n manier dat dit in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken
Buzzista verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
• Internetbrowser en apparaat type
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Bankrekening gegevens
E-mails die u stuurt (rechtstreeks of via ons contactformulier) worden bewaard in ons e-mailprogramma.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buzzista.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Doeleinden
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn beschreven, tenzij u zelf actief toestemming hebt gegeven dat we uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden. Wij gebruiken uw gegevens bijvoorbeeld voor:
• Voor het verzenden van onze nieuwsbrief,
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten,
• Om goederen en diensten bij u af te leveren,
• Om uw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren,
• Om uw surfgedrag over verschillende websites te meten, waarmee wij onze producten en diensten beter kunnen afstemmen op uw behoefte,
• Voor het afhandelen van uw betaling.

Bewaartermijn van gegevens
Buzzista zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buzzista deelt uw gegevens niet met derden als dat niet nodig is. Als het voor het voltooien van een opdracht wel nodig is dat uw gegevens worden gedeeld met een derde partij, dan sluiten wij vooraf een bewerkersovereenkomst met die partij. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buzzista blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Buzzista uw persoonsgegevens aan andere derden enkel en alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
Wij maken op buzzista.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Als je niet wilt dat we cookies gebruiken, dan kun je je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe dat moet is afhankelijk van de browser die je gebruikt.
Hoe leest u hier: toelichting Consumentenbond.

Webanalyse tools
We gebruiken Google Analytics om bezoekgegevens van buzzista.nl en gelieerde websites vast te leggen. Ook online reclamecampagnes waarbij de mogelijkheid bestaat om klikgedrag te volgen worden hiermee bijgehouden. Dit om reclamecampagnes te kunnen optimaliseren. De door Google Analytics verzamelde gegevens wordt door Google opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens kunnen op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. In het privacybeleid van Google staat verder beschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn. Buzzista kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk falen of misbruik van klantgegevens die via software van derden wordt verwerkt en opgeslagen.
Social Media
Op buzzista.nl kan het voorkomen dat er third party cookies worden geplaatst in het geval van embedded content. Een YouTube-video in een blogpost bijvoorbeeld, of een embedded Facebook-post of Tweet. Denk daarbij aan cookies van:
• Facebook
• Twitter
• YouTube
• Instagram
• LinkedIn
Hier vindt u meer informatie over de wijze waarop de social media netwerken omgaan met de privacy Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen).

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Buzzista zijn verbonden. Buzzista kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Buzzista raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Veiligheid opslag van gegevens
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

Gegevens inzien, recht op correctie en verwijdering
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u recht op inzage in en correctie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via de website of per e-mail aan info@buzzista.nl. Buzzista zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met onze product en dienstinfo:
Buzzista B.V.
Prinses Beatrixlaan 679
2284 BA Rijswijk
+31 622138742
info@buzzista.nl

Beveiliging
Buzzista maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@buzzista.nl.

Privacyverklaring aanpassen
Buzzista B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring mochten wij dit nodig achten. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.